دسترسی کاربران

امکانات وِیژه


فیلم اردو و اختتامیه طرح آینده روشن مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام کرج

نوشته شده توسط مدیر سایت در . نوشته شده در 2- واحد آموزش, 3- واحد تهذیب و تبلیغ, معاونت پژوهش

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

از خدا بترسيد و تسليم ما باشيد،و امور خود را به ما واگذار كنيد،چون وظيفه ما است كه شما را بى‌نياز و سيراب نماييم، همان‌طورى كه ورود شما بر چشمه معرفت به وسيله ما مى‌باشد. (اكمال‌الدين/2/510)