جلسه سخنرانی آیت الله رزاقی – ۴ اسفند ماه ۹۴

ه گزارش واحد پورتال جامع اطلاع رسانی و تحقیقاتی مدرسه علمیه امام صادق (ع) کرج صبح امروز سه شنبه مورخ ۴ اسفند ماه ۹۴ جلسه

ادامه

جلسه سخنرانی آیت الله میرباقری – ۳ اسفند ماه ۹۴

به گزارش واحد پورتال جامع اطلاع رسانی و تحقیقاتی مدرسه علمیه امام صادق (ع) کرج صبح امروز دوشنبه مورخ ۳ اسفند ماه ۹۴ جلسه سخنرانی

ادامه

جلسه سخنرانی آیت الله تاج آبادی – ۲ اسفند ماه ۹۴

به گزارش واحد پورتال جامع اطلاع رسانی و تحقیقاتی مدرسه علمیه امام صادق (ع) کرج صبح امروز یکشنبه مورخ ۲ اسفند ماه ۹۴ جلسه سخنرانی

ادامه