بیست و هشتمین  یادواره  شهدای روستای انگوران و گیجان در روز جمعه مورخ ۹۶/۴/۳۰  از ساعت ۱۰  صبح برگزار می شود.