Browsing: اخلاق و عرفان

توبه و جایگاه آن در عرفان

گذشت که:توبه در عرفان جایگاه بلند و والا دارد، نخستین گام سالک برای وصول به حق،توبه است.دراین زمینه سخنان چهره های برجسته عرفان را نقل کردیم; آنگاه پیرامون حقیقت توبه و فضیلت و شرایط آن به تفصیل سخن گفتیم، واینک آخرین قسمت ازاین مقال را پی می گیریم.
[Continue reading…]

{ Add a Comment }

جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام

چکیده:

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقی» محسوب می شود؛ به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است.

[Continue reading…]

{ Add a Comment }

شیخ مرتضی انصاری و پاره کردن طناب شیطان

شاگرد شیخ مرتضی انصاری خوابی دیده بود که می خواست برای استادش بازگو کند . نزداستاد می رود و خوابش را تعریف می کند . می گوید: شیطان را در خواب دیدم کهریسمان های زیادی در دستش بود .

[Continue reading…]

{ Add a Comment }