دسترسی کاربران

امکانات وِیژه


گالری تصاویر

tab_05

آلبوم تصاویرحوزه:

howzehk


از خدا بترسيد و تسليم ما باشيد،و امور خود را به ما واگذار كنيد،چون وظيفه ما است كه شما را بى‌نياز و سيراب نماييم، همان‌طورى كه ورود شما بر چشمه معرفت به وسيله ما مى‌باشد. (اكمال‌الدين/2/510)