دسترسی کاربران

امکانات وِیژه


آیین نامه اعطای مجوز تحصیل همزمان

نوشته شده توسط مدیر سایت در . نوشته شده در اخبار

بدین وسیله آیین نامه اعطای مجوز تحصیل همزمان به طلاب محترم بشرح ذیل اعلام می گردد؛ ماده ۱) شرایط لازم جهت تشکیل پرونده : الف) دارا بودن مدرک سطح دو حوزه ب) احراز صلاحیت لازم توسط معاونت آمارو بررسی ماده ۲) زمان و نحوه تشکیل پرونده : الف) تحویل درخواست متقاضیان و تشکیل پرونده هر ساله از اوّل مهر ماه تا پایان اسفند می باشد. ب) درخواست متقاضیان در کمیسیون مربوطه بررسی و پس از تأیید (مطابق مصوبه ۲۹۲ شورای عالی) مجوز کتبی جهت ارائه به دانشگاه صادر می گردد. تبصره : طلابی که حائز شرائط فوق هستند لازم است ابتدا نسبت به تشکیل پرونده در مدّت زمان تعیین شده اقدام و سپس در آزمون ورودی دانشگاه ها شرکت نمایند. بدیهی است بدون دریافت مجوز، اجازه تحصیل در دانشگاه را ندارند. تذکرات : ۱- جهت طلابی که بدون دریافت مجوز اقدام به تحصیل همزمان کنند بعداً مجوز صادر نخواهد شد و مرکز مدیریت در قبال آنان مسئولیتی ندارد. ۲- کسانیکه بدون داشتن شرائط اقدام به تحصیل همزمان کنند به منزله انصراف از حوزه تلقی شده و از همه مزایای حوزه محروم می گردند و پذیرش مجدد آنها منوط به موافقت کمیسیون مزبور خواهد بود. این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد. کمیسیون اعطای مجوز تحصیل همزمان

برچسب ها:, , , , , , , , ,

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

از خدا بترسيد و تسليم ما باشيد،و امور خود را به ما واگذار كنيد،چون وظيفه ما است كه شما را بى‌نياز و سيراب نماييم، همان‌طورى كه ورود شما بر چشمه معرفت به وسيله ما مى‌باشد. (اكمال‌الدين/2/510)