با توجه به عدم رضایت کارفرما به تمدید این دامنه، این دامنه با ۱۲ سال سابقه فعال، جهت واگذاری به مراکز فرهنگی، مذهبی و حوزوی در شهر کرج واگذار می‌گردد
Domain for sale with the best price | Contact us: 09033208801