اخبار حوزه اخبار ویژه

سامانه ثبت موضوع

طلبه گرامی سلام علیکم

با توجه به اینکه طلاب محترم پایه های ۳ الی۶ موظف به ارائه پژوهش در یکی از درسها در هر ترم هستند با کلیک روی عکس زیر نسبت به ثبت موضوع تکلیف پژوهشی اقدام نمائید.

بدیهی است عدم ثبت موضوع می تواند در نپذیرفتن اثر پژوهشی مؤثر باشد.

لطفا در ثبت موضوعات دقت فرمائید که موضوعات عام و کلی ثبت نگردد.