اخبار ویژه

ظهور رویش های انقلاب در مسجد

« حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی» با حضور در آئین اختتامیه طرح اوقات فراغت که صبح امروز (۱۳ مهر) در اردوگاه شهید باهنر کرج برگزار شد، گفت: برنامه ریزی اولویت اصلی و غایت برنامه کانون های فرهنگی هنری مساجد است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اهمیت کار تشکیلاتی در جریان برنامه های مسجد عنوان کرد: نقطه هدف فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد را باید در نظر گرفت و برمبنای آن حرکت کرد.

حجت الاسلام ارزانی با تامل بر این مطلب که قریب به چهل سال از انقلاب می گذارد و امروز باید شاهد رشد فرهنگی باشیم، بیان کرد: اربعین به معنای بلوغ است و امروز در آستانه چهل سالگی انقلاب باید شاهد پیشرفت نظام اسلامی باشیم.

وی با در نظر گرفتن فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص انقلاب اسلامی، رویش ها و ریزش ها مطرح کرد: امروزه باید رویش های انقلاب به سمت مساجد سوق پیدا کند.

رئیس ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد در ادامه با انتقاد از عملکرد مساجد بیان کرد: مساجد در جریان برنامه های فرهنگی باید جلوتر از زمان باشند.