مطالب جدید

تزریق نا امیدی و یاس در جامعه مهمترین حربه دشمن است

آیت الله احمد جنتی، در همایش روسا و سرپرستان دفاتر نظارت بر انتخابات استان‌های شورای نگهبان، با  تسلیت ایام سوگواری…